out of the box

      Geen reacties op out of the box

Over Ons

Stap 0 logo
De combinatie van mensenkennis, kennis van besluitvormings processen, wisselwerking tussen persoonlijke en collectieve belangen, benoemen en vastleggen van missie en visie en gevoel voor houding, gedrag en communicatie leveren een unieke mix op die veel waarde oplevert voor onze opdrachtgevers.

Out of the box denken
out-of-the-box
Het is een hele bekende term geworden. Het is zelfs een management tool om te proberen zaken te doen kantelen of om andere ideeën naar voren te halen.
Zit er dan nog kracht in de term? Waarom begonnen we er ooit mee? Weten de mensen dan ook wat er van hun verwacht wordt?

Je kent dat wellicht wel: het loopt niet echt in de organisatie of de vergaderingen lopen stroef en altijd uit en iedereen is blij wanneer het afgelopen is. En als het afgelopen is, weet men regelmatig ook niet waar het nou precies over ging.
Dan is het tijd om na te gaan hoe dit weer vlot te trekken zodat het weer gaat lopen. Het is nu vrij gewoon geworden om dan aan Out Of The Box te denken. Ooit een inspiratiebron om anders tegen zaken aan te kijken en je mocht/moest vrij associëren. Men werd blij van die oefening. Het gaf energie en het gevoel dat je daadwerkelijk iets aan het veranderen was.

Na verloop van tijd merk je echter wel dat het rendement toch niet zo groot was als het moment zelf deed vermoeden. En wat gebeurde er eigenlijk tijdens dat Out Of the Box denken?
Om een voorbeeld te geven: Stel Parijs is niet meer een goede naam voor de beroemde stad. Het dekt de lading niet meer. Wat is dan een goede naam? Tijd om out of the box te denken.
Wat er gebeurt is dat men alternatieven gaat bedenken in de trant van Lutjebroek of Nooitgedacht. Echter dit zijn bestaande namen. Men denk niet aan Banaan of Zeewier. Men blijft in het denken gevangen in een vast gelegd programma. Out of the box denken is niet zo eenvoudig als het lijkt.

inkleurenHet begint er steeds meer op te lijken dat het een inkleur oefening is geworden. De kleurplaat is dezelfde maar er in plaats van verf denken we nu wasco en in plaats van blauw denken we nu rood. En is een strakke regie op de sessie. Maar wat is het effect van out of he box denken als de contouren waarbinnen gedacht mag/moet worden hetzelfde blijven. Nihil zou ik denken.
Maar wat is er dan voor nodig om ook de contouren los te laten? Wil je dat wel? Kan de organisatie of bedrijf dat aan? Of niet en is dan een andere oefening niet beter op zijn plaats?
Met andere woorden: welke ruimte geef je jezelf om daadwerkelijk out of the box te denken en hoe creëer je dan die ruimte? Wat is daar voor nodig?

Een belangrijk gegeven wat nodig is voor een succesvolle sessie is gelijkwaardigheid. Iedereen aan tafel die meedenkt is gelijhkwaardig. Dat klinkt logisch maar is in de praktijk best lastig omdat je te maken hebt met menselijke gevoeligheden. Denk aan faalangst of een slecht verlopen functioneringsgesprek.

Wil je hierover meer weten maar ook over de andere belangrijke zaken die het succes  van zo een bijeenkomst bepalen, neem dan contact met mij op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.