Over Ons

Stap0 is een zelfstandig bedrijf en tevens een netwerkorganisatie.

Zelfstandig
Mijn naam is Bertus Benning. Ik ben directeur/eigenaar van stap0 en een vragensteller.

“Een mens voelt verder dan ervaring kan zien” (vrij vertaald naar R. Holst)20151002_173439
“ Door moeten om te zetten in willen, worden nieuwe energieën en mogelijkheden aangeboord”

 

Een verandering begint met het stellen van de juiste vraag!

 

 

 

Korte versie:
Jarenlang gewerkt bij organisaties die zich richten op welzijn, zorg en jeugd/gezin.
Dit op uitvoerend, organisatorisch en strategisch niveau.
Heel veel trainingen en workshops gegeven aan honderden professionals vanuit zeer verschillende achtergronden. De kernen van deze trainingen waren en zijn: communicatie, gedrag, houding en de vertaling naar besluitvorming.
Muziekliefhebber.
Kijk graag naar mensen. Mensen vertellen veel meer dan ze zeggen.

Langere versie:
Mijn bijdrage: het creëren van helderheid in houding, gedrag en communicatie, verbinden van persoonlijke eigenaarschap aan collectieve verantwoordelijkheden, van moeten naar willen. Hierdoor ontstaat een samenwerking die er voor zorgt dat een organisatie beter stuurt op haar processen en resultaten.

Mensen/teams ervaren meer bewegingsruimte op het moment dat ze elkaar kunnen zien vrij van aannames en invullingen.

Ik richt me op mens en zijn/haar organisatie. Ik ben op mijn best bij het helder krijgen van missie/visie en wat medewerkers daaraan verbind. Deze helderheid brengt gewenste resultaten sneller dichterbij.

De combinatie van mijn mensenkennis, m’n kennis van besluitvormingsprocessen, wisselwerking tussen persoonlijke en collectieve belangen, benoemen en vastleggen van missie en visie en mijn gevoel voor houding, gedrag en communicatie leveren een unieke mix op die veel waarde oplevert voor mijn opdrachtgevers.

Mijn werkbiografie start als regisseur/coach van jongeren en delinquenten in het theatraal willen vormgeven van hun leven en waar ze mee worstelen. Vervolgens werkte ik als groepsleider met kinderen met hechtingsproblematiek. Beide werkplekken wezen me , op confronterende wijze, op mijn rol en verantwoordelijkheid in samenwerking met deze mensen. Hoe waardevol dit was, blijkt nog steeds als ik het heb over besluitvormingsprocessen.
In mijn werk voor diverse organisaties vele cursussen en trainingen gevolgd. Het helpt om “inside” kennis te hebben om vervolgens anderen te kunnen spiegelen op hun houding, gedrag en communicatie in relatie met de doelen die zij willen realiseren.
Werken bij de Eigen Kracht Centrale heeft mij gesterkt in de overtuiging dat organisatie heel goed in staat zijn om niet alleen eigenaar te zijn van het probleem, maar ook zeker eigenaar te zijn van de oplossing. Het vraagt een mind set en een overtuiging dat je met elkaar daartoe in staat bent.

Netwerkorganisatie
Stap0 werkt samen met Vonk Competentie Expertise BV en Adjustintime: training en adviesbureau op het gebied van managementproductiviteit onder het motto: minder corvee/meer resultaat. lees meer op hun sites: www.vonk.pro en www.adjustintime.nl.
Door deze samenwerking is een unieke verbinding ontstaan tussen beleid/visie, competentie en productiviteit. Hierdoor is er aandacht op alle relevante delen van uw organisatie.

Elke organisatie is gebaat bij een goede samenwerking. En dat begint bij concrete mensen die hun overtuiging helder communiceren en in verbinding brengen met die organisatie.