Waardegedreven bejegening

      Geen reacties op Waardegedreven bejegening

Over Ons

Stap 0 logo
De combinatie van mensenkennis, kennis van besluitvormings processen, wisselwerking tussen persoonlijke en collectieve belangen, benoemen en vastleggen van missie en visie en gevoel voor houding, gedrag en communicatie leveren een unieke mix op die veel waarde oplevert voor onze opdrachtgevers.

Een waardegedreven bejegening van zelfmanagement/eigen regie kan samengaan met kostengedreven overwegingen. Daarvoor zijn nodig: helder verwachtingsmanagement, duidelijke kaders, vertrouwen in mogelijkheden van patienten, samenwerking en gelijkwaardigheid.bedenk hierbij dat de kostenoverwegingen niet primair het doel hebben mensen dingen af te pakken, maar ervoor te zorgen dat ondersteuning terecht komt bij patienten die dit het hardst nodig hebben.
gemeenschappelijke besluitvorming en motiverende gespreksvoering bieden daarbij de nodige kaders.
Een zelfmanagement ondersteunende bejegening en het daarbij horend taalgebruik dragen bij aan betere resultaten voor patienten en meer werkplezier.
(uit: Woordkeuze stimuleert of remt zelfmanagement: artikel geschreven door Ad Bergsma, Ellen Oosterkamp en Bertus Benning)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.