Geachte lezer

      Geen reacties op Geachte lezer

Welkom op mijn weblog.

Dit is de starttekst van een blog die zich voornamelijk zal gaan richten op alles wat met besluitvorming en besluitvormingsprocessen te maken heeft. Tevens zal ook de synergie tussen strategie/beleid, uitvoering en resultaat, of het ontbreken daarvan, aan de orde komen. Ik zal daarin  artikelen en links aan te dragen en ook zelf artikelen schrijven. Ik zie uit naar de interactie met u als lezer.

download (1)

Googelen op besluitvorming en dan klikken op afbeeldingen geven vooral een gevoel van lastig, puzzelen en hoe moeilijk het is om keuzes te maken. Ik denk dat dit zo is als de focus ligt op het resultaat en niet op het proces dat er voor moet zorgen dat er uiteindelijk een resultaat ligt. De uitdaging zal er dus in eerste instantie er in liggen om niet te willen weten wat er uit komt. Dit vraagt om vertrouwen in elkaar.

Synergie gaat er vanuit dat het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. 1+1=3

Een mooi voorbeeld hiervan is het filmpje over de ganzen: Synergie ganzen:

In de besluitvorming en de weg er naar toe is vertrouwen hebben in elkaar belangrijk. Er zijn meerdere dingen belangrijk maar vertrouwen in elkaar is zeker een van. In het volgend filmpje wordt dat mooi zichtbaar en wordt daar mooi over gesproken.